Orel - Jednota Hlinsko v Čechách

Aktuality - chystané a proběhlé akce

[certik]
V Hlinecké Orlovně se v neděli 4. prosince 2016 od 13:30 hod. konala Mikulášská besídka...
Prostředí příjemné, zábava zaručena. Vstupné je pouhých 25,- korun, za které Vám trochu zatopíme, abyste neumrzli :-)


[noty]
V Hlinecké Orlovně se v sobotu 26. listopadu 2016 od 17:00 hod. konal tradiční podzimní koncert, na kterém zahrála dechová hudba Dolnovanka z Dolního Újezda u Litomyšle.
Předprodej vstupenek: Infocentrum Hlinsko, Betlém 561, tel. 469 312 349.

[noty]
Jarní koncert dechové hudby v Orlovně se konal dne 16. dubna 2016 v podání známé pražské dechové kapely Strahovanka.[sbirka]
V sobotu 9. ledna 2016 se v Hlinsku a okolí uskutečnila TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Děkujeme všem, kteří podpořili tuto dobročinnou akci, ať už finančním příspěvkem v jakékoli výši, nebo se zapojili jako koledníci či vedoucí skupinek. Výtěžek sbírky bude použit pro účely Oblastní Charity ČR Nové Hrady, která působí i na hlinecku. Přesné údaje o výtěžku sbírky přineseme co nejdříve, po sečtení příspěvků ze všech míst. Dílčí známé výsledky: Hlinsko 118.440,- Kč; Srní 5.224,- Kč; Chlum 5.600,- Kč.
Letošní ročník byl již 16. v pořadí. V královehradeckých regionech koledovali "Tři králové" nejvíce v době od 1. do 10. 1. 2016. V Hradci Králové jim na cestu požehnal biskup Jan Vokál ve středu 6. ledna v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. Bližší informace naleznete na novehrady.charita.cz nebo trikralovasbirka.cz.
Pomalu se připravujeme na další ročník sbírky, konec roku se kvapem blíží...
Tříkráloví koledníci putují dům od domu, přinášejí lidem radostné poselství Vánoc a přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníky Charity poznáte podle toho, že vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné pokladničky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka.

--> --> -->
Případné další akce jsou v kalendáři ve spodní části stránky!

Pronájem hlinecké Orlovny

Nabízíme pronájem hlinecké Orlovny pro pořádání různých kulturních nebo sportovních akcí, přednášek, setkání apod. Součástí Orlovny je kompletní zázemí sestávající se z kuchyňky, sociálního zařízení, šatny pro účinkující, šatny a toalet pro hosty či diváky. Hlavní sál je také vybaven osvětlovací a jevištní technikou.

Podrobnosti je možné domluvit se starostou hlinecké jednoty Orla, panem Stanislavem Truncem, na tel. čísle 732 739 142, případně e-mailem zaslaným na adresu trunec.orel@tiscali.cz.

Naše činnost

Členové Orla se věnují především sportu, a to takovému, který podporuje kladné vlastnosti člověka - sportu, který je férový, ohlíží se na soupeře i spoluhráče.

Mezi další aktivity patří kultura, zejména koncerty dechové hudby, dále např. divadlo, zpěv, recitace, literární a výtvarná činnost.

Největší část členské základny Orla tvoří děti a mládež. Pro ně jsou pořádány nejen sportovní, ale i další akce, jako jsou tábory, setkání mládeže a soutěže v méně tradičních sportech, např. v přehazované nebo vybíjené.

Obsazení Orlovny - plánované akce